مدت یکسال هست که برای سکس و احساس تحریک را دارم و به هیچ عنوان حالت سفت شدگی الت را ندارم و این احساس فقط چند لحظه طول میکشد.
( پرسیده شده در 1 سال 1 هفته 5 روز پیش )

< 6 5 4 3 2 1